Ndesign
Architecture buro

VILLA BENLUC

VILLA BENLUC

DỰ ÁN ĐƯỢC THIẾT KẾ 09-2019
DỰ ÁN KHỞI CÔNG VÀ HOÀN THÀNH 07-2020
DIỆN TÍCH KHU ĐẤT: 1450m2
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 250m2

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐANG THI CÔNG 04-2020

Liên hệ Ndesign

liên hệ

Hotline: + 84 913160521
tranphuong.architect@gmail.com
HOÀNG THÁP PLAZA, ĐƯỜNG 9A, HIMLAM TRUNG SƠN
Nội dung đã được gửi đi!
Lỗi không thể gửi tin nhắn!